free web hit counter

Tìm hiểu BHTN là gì? Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Submitted by on Mar 25, 2022

Bảo hiểm thất nghiệp rất quan trọng đối với người lao động và giúp chia sẻ gánh nặng tài chính trong khi họ không tìm được việc làm. Bài viết dưới đây của selectoccasion.com sẽ tổng hợp đầy đủ thông tin về BHTN là gì? Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp qua bài viết dưới đây nhé!

I. BHTN là gì? 

BHTN là gì? Bảo hiểm thất nghiệp là một loại hình bảo hiểm xã hội giúp người lao động đối phó với tình trạng thất nghiệp. Đây được xem là cứu cánh để tháo gỡ nhiều khó khăn cho người lao động. Trong khi người lao động vẫn chưa tìm được việc làm thì quyền lợi của BHTN đã hỗ trợ một phần thu nhập, tạo cơ hội cho người lao động học nghề, tìm việc làm mới. 

Bảo hiểm thất nghiệp là một loại hình bảo hiểm xã hội giúp người lao động đối phó với tình trạng thất nghiệp

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, bảo hiểm thất nghiệp được xem là cứu cánh để giải quyết nhiều khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là phương thức bù đắp một phần thu nhập của người lao động thất nghiệp và giúp người lao động học tập, duy trì và tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp (số tiền đã đóng bảo hiểm thất nghiệp) 4. Luật Việc làm 2013 3). 

Theo Mục 43 của Luật Việc làm 2013, cả người lao động và người sử dụng lao động đều có trách nhiệm mua loại bảo hiểm này.

II. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động 

Khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau: 

– Hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

– Đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ (hợp đồng theo mùa vụ) hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 3 tháng đến 12 tháng. 

Trường hợp người lao động đã giao kết và thực hiện nhiều hợp đồng lao động như đã trình bày ở trên thì người lao động và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN. 

Lưu ý: Người lao động hưởng niên kim hoặc theo các quy định trên để làm công việc gia đình thì không cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Trường hợp người lao động đã giao kết và thực hiện nhiều hợp đồng lao động như đã trình bày

2. Người sử dụng lao động 

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, khu vực sự nghiệp công lập và khu vực quân đội nhân dân. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

Cá nhân sử dụng và sử dụng người lao động theo hợp đồng lao động, lao động như tổng công ty, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác và các tổ chức khác.

III. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Điều 42 của Luật Việc làm 2013 quy định 04 quyền lợi cho người tham gia (bao gồm cả người lao động và người sử dụng lao động). 1- Trợ cấp thất nghiệp; 2- Chúng tôi hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm. 3- Hỗ trợ học nghề; 4- Hỗ trợ đào tạo, phát triển và nâng cao kỹ năng nghề để duy trì công việc. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hưởng các quyền lợi (1), (2) và (3). 

Mặt khác, người sử dụng lao động có loại hình bảo hiểm này được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào vấn đề trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

IV. Mức đóng BHTN là bao nhiêu

Theo Mục 57 của Luật Việc làm 2013, mức trả hàng tháng cho người lao động và người sử dụng lao động là: 

  • Người lao động trả 1% tiền lương hàng tháng của họ. 
  • Người sử dụng lao động đóng góp 1% quỹ tiền lương hàng tháng của người lao động tham gia. Ở đây, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức lương cao nhất như sau. 
  • Người lao động theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Mức lương tối đa = 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng / tháng Người lao động theo hệ thống tiền lương do người sử dụng lao động quy định: Mức lương tối đa = 20 tháng lương tối thiểu vùng. 
  • Lưu ý : Ngày 24/09/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116 / NQ-CP, Chính phủ đã quy định các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thời gian đóng trợ cấp thất nghiệp sẽ giảm từ 1% xuống 0% từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022.

V. Điều kiện được hưởng BHTN

1. Điều kiện nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 như sau: 

Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động (được hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, trừ trường hợp đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động mà là trái với quy định của pháp luật). 

Bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 12 tháng trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

Nộp hồ sơ hưởng quyền lợi cho Trung tâm Dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động kết thúc. 

Kể cả sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tôi vẫn chưa tìm được việc làm trừ những trường hợp sau. Thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Đang đi học học kỳ từ 12 tháng trở lên. 

Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, đưa đi cai nghiện bắt buộc. Họ đang bị giam giữ; Ra nước ngoài định cư; chết.

Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, đưa đi cai nghiện bắt buộc

2. Điều kiện được hỗ trợ học nghề

Theo Mục 55 của Luật Việc làm 2013, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề nếu: 

1- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động đã kết thúc. Tuy nhiên, trừ khi hợp đồng bị chấm dứt trái pháp luật mà không từ phía, bạn sẽ nhận được lương hưu hàng tháng hoặc trợ cấp mất sức lao động. 

2- Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động kết thúc, bạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

3- Tôi không thể tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày tôi nộp đơn. Trừ các trường hợp: Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Toàn bộ học tập trong thời gian hơn 12 tháng. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp cải tạo, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Họ đang bị giam giữ; Ra nước ngoài định cư; chết.

Trên đây là thông tin về BHTN là gì? Hy vọng bài viết sẽ bạn hiểu rõ về các quy định BHTN.

Leave a Comment